Duygusal Dayanıklı Bireylerin 7 Özelliği

Emotional Resillience’ın Türkçe karşılığı “Duygusal Dayanıklılık” olarak çevrilebilir. Aslında “dayanıklılık”, ne olursa olsun etkilenmemek değil, sahip olduğunuz özellikler ve baş etme yöntemleriniz ile sizin ve şartlarınızın izin verdiği oranda “esnemek”tir.

Duygusal dayanıklılıkları güçlü bireylerin özellikleri olarak aşağıdaki başlıklar sıralanmaktadır.

1. Duygusal farkındalık. Olay sırasında ya da sonrasında nasıl hissettiklerini tanımlayabilir, farklı duygular arasında ayırım yapabilirler. Böylelikle kendi iç dünyaları ile bağlantılarını daha rahat sürdürürler.

2. Sebat edebilme. Stres yaratan durumlar karşısında sebat edebilir, durumun geçmesini bekleyebilir veya durum ile baş etmek için adımları hesaplayıp bu adımları sebat ederek uygulayabilir.

3. İç kontrol. Durumların hep dış etkenler nedeniyle olduğunu düşünmez ve iç kontrolü sayesinde durumlar ile baş edebileceğini bilir. Böylelikle bu bireyler daha çözüm odaklı hareket edebilirler.

4. İyimserlik. Durumlar karşısında kendini kurbanmış gibi hissetmez, durumun geçici ve baş edilebilir bir durum olduğunu bilir. Aynı zamanda olayları yeni farkındalıklar yaratmak için kullanırlar. Her zor durumda aydınlık bir taraf bulurlar.

5. Destek. Olaylar ile baş etmek için sosyal desteğin önemini bilirler ve gerektiğinde yardım isteyebilirler. Bu nedenle sosyal çevrelerinde onları destekleyebilecek aile fertleri ve yakın arkadaşları hep mevcuttur.

6. Perspektif kazanma. Kendi yanlışlarını öğrenme tecrübesine dönüştürebilir, zorlukları kendi gelişimleri için birer fırsat olarak kullanabilirler.

7. Espri anlayışı. Zor durumlar ile baş ederken kendilerine gülebilirler, bir baş etme yöntemi olarak mizahı seçebilirler.

Dayanıklı yetişkinliğin yolu çocukluktan geçiyor…

Sosyal duygusal becerilerin okul ortamında desteklenmesi ile öğrencilerin sadece okul becerileri gelişmez aynı zamanda yaşam becerileri de gelişir. Bu becerilerin desteklenmesi sayesinde öğrenciler duygularını uygun bir biçimde tanımlayabilir, empati kurabilir, başkalarını dinleyebilir, farklılıkları kabul edebilirler. Sosyal duygusal becerileri gelişen çocuklar duygu yönetimi yapabilir, dürtüleri ile baş edebilir ve problemler ile uygun bir bi-
çimde baş edebilirler. Tüm bunlar çocukların iletişim ve arkadaşlık becerilerini destekler ve çocuklar başkalarına ilgi gösteren birer birey haline gelirler.

 

(Smith J. 2012. Effect of Social Emotional Learning Programs on Resiliency of Students at Risk).

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir